Ағбанда ветераннар аразында футболҷа марығлар ирткен.

Спорт муниципалитеттерде
10 июня 2019 г. в 17:26
Интернеттегi сом

8 июньда "Саяны" стадионда ветераннар аразында город синде футболҷа турнир ирткен.

Турнирде 45 паза 55 час арт парған ветераннар тоғазығ иртiргеннер.

Ойыннар салтарлары:

1. Автоцентр – Аякс 2-0

2. Черногорск – Аскиз 1-1

3. Бея – Автоцентр 0-1

4. Аякс – Черногорск 5-0

5. Аскиз – Бея 2-0

6. Черногорск – Автоцентр 0-0

7. Аякс – Аскиз 2-1

8. Бея – Черногорск 0-1

9. Автоцентр – Аскиз 2-0

10. Аякс – Бея 2-0

Толдыразынаң хығырыңар мында.