Россия кӱнiне чарыдылған аттар марии иртер.

Спорт Хакасияда
11 июня 2019 г. в 15:48
Интернеттегi сом

13-14 июнь кӱннерiнде "А.А. Магдалин адынаң аттар спортча школазында" аттар марии полар.

Санас комиссиязы 13 июньда 13.00 часта тоғынып пастир.

Ӧӧн чарғыҷызы - Олеся Мордвина (1 кат.)

Ӧӧн хачызы - Ольга Чупина (1 кат.)

ПРОГРАММАЗЫН кӧрiңер мында