Россия кӱнiнде спорт араласчылары улуғ хаалағда араласханнар

Спорт Хакасияда
13 июня 2019 г. в 10:03
Интернеттегi сом

Ағбанда тиксi Россия синнiг "Россия чонының ынархас хаалағы" тiп мероприятие ирткен.

Анда аймах-пасха коллективтер араласханнар. Толдыраынаң хығырыңар пу страницада.