Кирилл Яковлев тиксі Россия марығларда кӱмӱс паза хола медальларға турысты

Спорт Хакасияда
19 июня 2019 г. в 20:34
Интернеттегі сом

Чебоксарыда 20 час читкелек хулахтаң уайан исчеткен чииттер аразында марығлар ирткен полған.

Парчан араласчылар саны 400-че кізі 28 регионнаң полған.

Хакасиядаң андар  Владимира Волковтың ӱгренҷізі Кирилл Яковлев парған.

Ол 1500 м чол узунында чӱгӱріп, ікінҷізі пол парған  4.20,31 минутадаң. 

3000 метрге чӱгӱріс чолын ол 11.23,15 минутаа иртібіскен.