Хакасияда учах спортының кӧрімінҷе Хакасия синде марығластар ирткен.

Спорт Хакасияда
18 июня 2019 г. в 20:44
Интернеттегі сом

14 июньда Харатаста Хакасия синде учахтар спортынҷа марығластар ирткен полған.

Анда прай 35 кізі учах тиріглерінең марығласханнар. Килгеннер Ағбаннаң, Сорсктаң. Харатастаң, Боград аймағынаң паза Хызылчар крайынаң.

Салтарлары мында.