Хакасияның аттығҷылары чиңісчілерні таптылар.

Спорт Хакасияда
18 июня 2019 г. в 20:48
Интернеттегі сом

1-3 июнь кӱннерінде Ағбанда мылтых аттарынҷа марығлар Республика синінде ирткеннер.

Анда прай 77 кізі араласхан полған.

Салтарларын кӧріңер мында.