"Пуланкӧл" тынағ лагерьде наа сезон азылча

Спорт Хакасияда
24 июня 2019 г. в 14:22
Интернеттегі сом

Наа тынағ сезон азарында Хакасия спорт министерствозының араласчылары полғаннар: Владимир Кретов, министрнің пастағы орынҷызы, Николай Ельчанинов, Хакасияның піріктірілген ӧмелерінің тимнир кіннің устағҷызы.

Толдыразынаң мында.