Хакасиядағы самбоҷа кӱресчі Россия синде хола чиңіс атха читкен

Спорт Хакасияда
25 июня 2019 г. в 14:32
Интернеттегі сом

20-23 июнь кӱннерінде Майкопта тиксі Россия синде самбоҷа марығлар космос-кии кӱстері аразында чемпионат полған.

Араласчылар саны 300-че кӱресчі кізее читкен. Виктор Таскараковтың ӱгренҷізі Онла Долаан 57 кг кӧдірімінде хола медаль алып алған.

Толдыразынаң мында.