Порье Нурмагомедовтаң тоғыр харбазығда поызың алҷаастарын чоохтап пирген

Спорт Россияда паза тилекейде
9 сентября 2019 г. в 15:57
Интернеттегi сом

Дастин Порье Хабиб Нурмагомедовтаң тоғыр харбазығда позының уттырғанында алҷаастарын чоохтап пирген

Толдыразынаң хығырыңар мында.