"Ирбис" спортсменнерi Кемеров облазында шахмат мариинда уттылар

10-12 сентябрьда Кемеров облазында харах оды уйан кiзiлер аразында шахматча марығ иртiргеннер.

Хакасиядаң анда араласханнар "Ирбис" спортшкола араласчылары Владимир Малецкий паза Владимир Самбурский. Олар тимненiстерiн Вячеслав Терещенко холында иртчелер.

Ойын салтарлары:

1 орында – Владимир Самбурский

2 орында – Владимир Малецкий