Шираа аймаанда ГТО сыныхтағларын иртчең орын астылар

Спорт муниципалитеттерде
2 октября 2019 г. в 09:10
Интернеттегi сом

Шира аймағының кiнiнде ГТО сыныхтағларын тутчаң ӧнетiн тимнеглiг орын пӱдiрдiлер.

Ахчаны ол нимее "Демография" тiп хазна проектi хоостыра алып аларға оңдай полған.

Толдыразынаң хығырыңар мында