Хакасиядағы НАЦ.ПРОЕКТ: физкультураҷа-хазых тутчаң тиксi комплекс пӱдiрии

"Демография" тiп проект хоостыра Ағбанда физкультураҷа-хазых тутчаң тиксi комплекс пӱдiрии парча.

Ол тура Лермонтов – Торосов орамалар пулиинда турча.

Кӧрерге мында: