Хакасияның атығҷызы Сибирьде иң артығы пол парды

Спорт Хакасияда
8 октября 2019 г. в 17:27
Интернеттегi сом

6-13 октябрь кӱннерiнде Иркутскта 1999 чылларда тӧреен улус аразында атыс узынҷа марығлар иртче.

Анда 60-ҷа кiзi 8 регионнаң араласча.

Толдыразынаң мында