Хакасияның спортсменнерi Россия синде кросс марығларында араласчалар

Спорт Хакасияда
10 октября 2019 г. в 09:07
Интернеттегi сом

12-13 октябрь кӱннерiнде Оренбургта тиксi Россия синде кросс чӱгӱриинҷе марығлар хыстар-ооллар аразында иртчелер.

Программада кӧрiл парған чол узуны 3 км. 6 км, 10 км.


Хакасиядаң парчалар Денис Чертыков, Илья Змазнев, Артем Попов, Тимур Семенов, Александр Мищенко паза Людмила Орешникова.

Толдыразынаң мында.