Хакасияда "Динамо - Россия палаларына" тiп боксча турнир полар

Спорт Хакасияда
10 октября 2019 г. в 17:32
Интернеттегi сом

10-12 октябрь кӱннерiнде Ағбан пилтiрi аймах кiнiнде МБУ ДО "Усть-Абаканская СОШ" теен школаның спортча залында боксча турнир иртер

ПРОГРАММАДА

10 октябрьда

8.00 - 10.00 - кӧдiрiмнер синирi, кем кемнең марығлазарын ӱлӱс тартчаа;

15.00 - пайрамни азылғаны;

15.30 - марығлар пасталғаны;

11 октябрьда

14.00 - чарым финал марығлары;

12 октябрьда

12.00 - финал марығлары; чиңiсчiлернi сыйыхтиры;