Хакасияда чиит хоккеисттер ойыннарын Николай Булакин хумартхы адына чарытханнар

Ағбандағы паза Расцвет аалдағы хоккей ойынҷылары спортча тоғазиин Николай Булакиннiң хумартхы адына чарытхннар.

Кӧрерге РТС суурған кӧрiглерде: