Карякин паза Карлсен 40 минута аразына тиңе ойнабысханнар, гроссмейстерлернi тай-брейк сахтапча.

Спорт Россияда паза тилекейде
29 ноября 2016 г. в 16:45
Фото из открытых источников

Сергей Корякин паза амғы чемпион Магнус Карлсен (Норвегия) 12-ҷi партиязында тиңнең тиңе ойнабысханнар.

Партия 40-ча минут иртiп 30 чӧрiс пазынаң тоозыл парған. Россия шахматистi хараларнаң ойнаан.

Сағам пӱкӱле саннары 6:6. Амды гроссмейстерлернi тай-брейк сахтапча (тӧрт партия 25-ер минутадаң, ағаа хоза пiр чӧрiске 10 секунда пирiлче). Ойын 30 ноябрьда, среда кӱнде иртер.