Россия – Финляндия - 4:3. Евротур. Россиядағы этап, 3-ҷӀ тур.

Россияның ӧмезi пiр дее сидiксiнiс чох Финдляндия ӧмезiн Евротурның халғынҷы этабында утып алған.

Чиңiсчiзi шайбазын СКА-ның алны ойынҷызы Илья Ковальчук кирiбiскен. Россия iкiнҷi орында пол парған.

 

Евротур. Россиядағы этап. 3-ҷi тур

Россия — Финляндия — 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)