Виктор Струков Хакасияның спорт министрiнiң пастағы орынҷызы – хоккей ойнаҷаң наа коробка олғаннарға улуғ туза полар

СУЭК кубогы»-ның финал марығлары.

Харатаста город кӱннерi хоостыра кӧрiл парған программа кӱн ибiре полған.

Ӏди программаны асхан полған «СУЭК кубогы» ӱчӱн турысчатхан аймах спорт кӧрiмнерiнiң финал марығлары.