Саяногорск физкультурник Кӱнiне тимненiзiн пастады.

Спорт муниципалитеттерде
14 июля 2017 г. в 06:17
Интернеттегi пос сомнар

Саяногорск физкультурник Кӱнiне тимненiзiн 13-ҷi хати пастапча ниик атлетикаҷа чӱгӱрiзiнең.

Программада:

- чӱгӱрерге 3 км - иреннер, ипчiлер.

- чӱгурерге 1 км - прайзы, кем хынча.

 

Марығлар 13 августа 2017 чылда иртерлер.

Пасталғаны 11.00. Санға кiрерi -  09.00 частаң.

 

Чыыларға Администрации туразы хыринда.