Даниела Колесник - тилекей марииның чиңiсчiзi (ВИДЕО)

Марығлар Орландо (США) города парчалар 3 сентябрьға теер.

Толдыра салтарларынаңар хығырыңар мында.