«Тӧӧ» спорт кiнi «Школазар чол» акцияда араласты.

Нандырығлығ учреждениелернiң хабарлары
1 сентября 2017 г. в 17:12
Интернеттегi пос сом

Кiчiг аалларға чарыдылған полызығлығ акция «Школазар чол – 2017» парчан муниципальнай пiрiгiстерде чолын асты.

«Тӧӧ» спорт кiннiң устағҷы орынҷызы Юрий Бусыгин «Хызыл хара суғ» аалдағы ӱгренҷiлерге школаада ӱгренерге кирек канцелярия ниме-нооларын сыйыхха пирген.