Пiлiс кӱнi «Олимпче тимнег училищенiң (техникумның)» кiнiнде.

Пӱӱн «Олимпче тимнег училищенiң (техникумның)» кiнiнде пайрамни чыылығ Пiлiс кӱнiне чарыдылған.

Толдыразынаң кӧрерге мында