Олимп-марығ чӧбi

1. «Хакас Республиканың Олимпийскай чӧбі» региондағы халых организация сан-пирістіг чылдағы (2013 чыл) кӧрілген мероприятиелер иртерерініңер, халых пірігістің ӧӧн тоғызынаңар танығлар

2. «Хакас Республиканың Олимпийскай чӧбі»региондағы халых организация сан-пирістіг чылдағы (2014 чыл) кӧрілген мероприятиелер иртерерініңер, халых пірігістің ӧӧн тоғызынаңар танығлар

3. Халых пірігіс 2014 чылда чоннар аразындағы паза пасха хазна организацияларынаң, пасха хазналар чуртағҷыларынаң паза хазна чох чуртағҷыланынаң ахча паза пасха ниме-ноолар синін алғаннаңар, оларны хорадар алай тузаланар пӧгініңер паза оларннаң сыын хоратханнаңар паза тузаланғаннаңар сан-пиріс

4. «Хакас Республиканың Олимпийскай чӧбі»региондағы халых организация сан-пирістіг чылдағы (2015 чыл) кӧрілген мероприятиелер иртерерініңер, халых пірігістің ӧӧн тоғызынаңар танығлар

5. Халых пірігіс 2015 чылда чоннар аразындағы паза пасха хазна организацияларынаң, пасха хазналар чуртағҷыларынаң паза хазна чох чуртағҷыланынаң ахча паза пасха ниме-ноолар синін алғаннаңар, оларны хорадар алай тузаланар пӧгініңер паза оларннаң сыын хоратханнаңар паза тузаланғаннаңар сан-пиріс